Четвер, 20.09.2018, 19:24
Вітаю вас, Гість
Головна » 2017 » Вересень » 25 » Правила користування Сайтом Medergrupatua
23:22

Правила користування Сайтом Medergrupatua

Ласкаво просимо на Сайт Medergrupatua, інтернет-ресурс, який допомагає Вам підтримувати зв'язок з Вашими старими і новими друзями. Сайт Medergrupatua (medergrup.at.ua) - це мережевий проект, який об'єднує людей на підставі місць навчання або роботи.

1. Терміни, що використовуються в цих Правилах

1.1. Сайт Medergrupatua (або сайт) - соціальна мережа, відома під ім'ям «Medergrupatua», розміщена на сайті в мережі Інтернет за адресою: Medergrup.at.ua (включаючи всі рівні зазначеного домену, як функціонують на дату прийняття

Користувачем цих Правил, так і запускаються і вводяться в експлуатацію протягом усього терміну його дії) і доступна Користувачеві через сайт, мобільну версію сайту, програми та інші ресурси, що є результатом інтелектуальної діяльності в формі програми для ЕОМ. Соціальна мережа представлена ​​в об'єктивній формі сукупністю даних і команд, і породжуваних аудіовізуальних відображень (включаючи що входять до її складу графічні зображення і призначений для користувача інтерфейс), (далі - дані і команди), призначених для функціонування ЕОМ і мобільних пристроїв з метою отримання певного результату у вигляді організації функціоналу соціальної мережі. Сукупність даних і команд складається з активованих і неактивованих даних і команд.

1.2. Користувачі дані і команди - дані, команди і породжувані аудіовізуальні відображення, що дозволяють збільшити кількість віртуальних цінностей, використовуваних в рамках функціональних можливостей Сайту. Умови надання Адміністрацією Користувачу права на використання неактивованих даних і команд визначені в ліцензійній угоді, чинна редакція якого розташовується у вільному доступі в мережі Інтернет укладається Адміністрацією Сайту з Користувачем.

2. Статус Правил користування Сайтом Medergrupatua

2.1. Ці Правила користування Сайтом Medergrupatua (раніше і далі - Правила) розроблені Адміністрацією Сайту і визначають умови використання та розвитку Сайту, а також права та обов'язки його Користувачів і Адміністрації. Правила поширюються також на відносини, пов'язані з правами та інтересами третіх осіб, які не є Користувачами Сайту, але чиї права та інтереси можуть бути порушені в результаті дій Користувачів Сайту.

2.2. Ці Правила є юридично обов'язковою угодою між Користувачем і Адміністрацією Сайту, предметом якого є надання Адміністрацією Сайту Користувачеві доступу до використання Сайту і його функціоналу. Крім цих Правил, до угоди між Користувачем і Адміністрацією Сайту відносяться всі спеціальні документи, що регулюють надання доступу до використання окремого функціоналу сайту (в тому числі його неактивованих даних і команд), розміщеного у відповідних розділах Сайту в мережі Інтернет.

2.3. Користувач зобов'язаний повністю ознайомитися з цими Правилами до моменту реєстрації на Сайті. Реєстрація Користувача на Сайті означає повне і беззастережне прийняття Користувачем цих.

2.4. Ці Правила можуть бути змінені та / або доповнені Адміністрацією Сайту в односторонньому порядку без будь-якого спеціального повідомлення. Ці Правила є відкритим і загальнодоступним документом. Чинна редакція Правил розташовується в мережі Інтернет / Адміністрація Сайту рекомендує Користувачам регулярно перевіряти Умови на предмет їх зміни і / або доповнення. Продовження використання Сайту Користувачем після внесення змін і / або доповнень до чинних Правил означає прийняття і згоду Користувача з такими змінами та / або доповненнями.

3. Статус Сайту Medergrupatua

3.1. Права на Сайт в цілому і на використання мережевої адреси (доменного імені) http://medergrup.at.ua/ належать Адміністрації Сайту. Остання надає доступ до Сайту всім зацікавленим особам відповідно до цих Правил та чинного законодавства України.

3.2. Цими Правилами встановлено умови, відповідно до яких права на використання інформації та результатів інтелектуальної діяльності (включаючи, але не обмежуючись літературними, музичними, аудіовізуальними творами та фонограмами, творами графіки та дизайну, фотографічними творами, програмами для ЕОМ) у складі окремих розділів Сайту, можуть належати Користувачам Сайту і іншим особам, самостійно створили і / або розмістили зазначені об'єкти на Сайті без безпосередньої участі Адмі ністрації Сайту.

4. Адміністрація Сайту Medergrupatua

4.1. Під Адміністрацією Сайту Medergrupatua (раніше і далі - Адміністрація Сайту або Адміністрація) в цих Правилах та інших спеціальних документах, розміщених на Сайті, розуміється Товариство з обмеженою відповідальністю «Medergrupatua», юридична особа, створена за законодавством України і зареєстроване за адресою: Україна, Київська область, м.Васильків, ул.Боженко 5а

4.2. Звернення, пропозиції і претензії фізичних та юридичних осіб до Адміністрації Сайту в зв'язку з цими Правилами і всіма питаннями щодо функціонування Сайту, порушеннями прав та інтересів третіх осіб при його використанні, а також для запитів уповноважених законодавством України осіб можуть бути спрямовані на поштову адресу ТОВ « Medergrupatua », зазначений в п. 4.1. цих Правил.

4.3. Відносно функціонування і розвитку Сайту Адміністрація керується законодавством України, цими Правилами та іншими спеціальними документами, які розроблені або можуть бути розроблені і прийняті Адміністрацією Сайту в цілях регламентації надання Користувачам доступу до окремого функціоналу сайту.

4.4. Жодні положення цих Правил не пропонують Користувачеві право на використання фірмового найменування, товарних знаків, доменних імен та інших відмітних знаків Адміністрації Сайту. Право на використання фірмового найменування, товарних знаків, доменних імен та інших відмітних знаків Адміністрації Сайту може бути надано виключно за письмовою згодою з Адміністрацією Сайту.

5. Реєстрація на Сайті Medergrupatua і статус Користувача

5.1. Реєстрація Користувача на Сайті є безкоштовною, добровільною і здійснюється за адресою в мережі Інтернет: Medergrup.at.ua.

5.2. Користувачем Сайту є фізична особа, зареєстрована на Сайті відповідно до встановленого цими Правилами порядку, яка досягла віку, допустимого відповідно до законодавства Украни для акцепту цих Правил, і має відповідні повноваження (раніше і далі - Користувач).

5.3. При реєстрації на Сайті Користувач зобов'язаний надати Адміністрації Сайту необхідну достовірну та актуальну інформацію для формування персональної сторінки Користувача, включаючи унікальні для кожного Користувача логін і пароль доступу до Сайту, а також прізвище і ім'я. Реєстраційна форма Сайту може запитувати у Користувача додаткову інформацію.

5.4. Користувач несе відповідальність за достовірність, актуальність, повноту і відповідність законодавству України наданої при реєстрації інформації та її чистоту від претензій третіх осіб.

5.5. Після надання інформації, зазначеної в п. 5.3. цих Правил, Користувачеві необхідно пройти ряд посвідчувальних процедур, а саме,

(А) підтвердити реєстрацію шляхом розпізнання автоматизованого тесту, призначеного для розрізнення комп'ютерів і людей ( «капчі»);

(Б) підтвердити реєстрацію шляхом введення в відповідну форму на Сайті коду, отриманого Користувачем у вигляді sms-повідомлення від Адміністрації Сайту на мобільний телефон Користувача, номер якого надається самим Користувачем. У разі вірного послідовного виконання всіх реєстраційних дій на Сайті створюється персональна сторінка Користувача, що має мережеву адресу виду http://medergrup.at.ua/index/8- [id]. Користувач має право зареєструвати не більше однієї персональної сторінки на Сайті.

5.6. При реєстрації Користувач погоджується з цими Правилами і приймає на себе зазначені в них права і обов'язки, пов'язані з використанням і функціонуванням Сайту. Користувач погоджується на отримання за допомогою сервісів Адміністрації Сайту і / або сервісів третіх осіб електронних повідомлень, sms та інших видів розсилок інформаційного, в т.ч. рекламно-інформаційного, змісту, в тому числі від партнерів Адміністрації Сайту, яким Користувач висловив згоду на відправку йому повідомлень. Користувач набуває повний доступ до використання функціоналу сайту (його даних і команд), за винятком неактивованих даних і команд, за умови заповнення персональної сторінки більш ніж на тридцять відсотків. Право використання неактивованих даних і команд надається Користувачеві при виконанні додатково до зазначеного вище умов ліцензійної угоди (див. П. 1.2. Цих Правил).

5.7. Після успішної реєстрації Користувача на Сайті Адміністрація приймає на себе права та обов'язки перед Користувачем, зазначені в цих Правилах.

5.8. Обробка персональних даних Користувача здійснюється відповідно до законодавства України. Адміністрація Сайту обробляє персональні дані Користувача з метою надання Користувачу доступу до використання функціоналу сайту, в тому числі з метою отримання Користувачем персоналізованої (таргетовану) реклами; перевірки, дослідження та аналізу таких даних, що дозволяють підтримувати і покращувати функціонал і розділи Сайту, а також розробляти новий функціонал і розділи Сайту. Адміністрація Сайту вживає всіх необхідних заходів для захисту персональних даних Користувача від неправомірного доступу, зміни, розкриття чи знищення. Адміністрація надає доступ до персональних даних Користувача тільки тим працівникам, підрядникам та агентам Адміністрації, яким ця інформація необхідна для забезпечення функціонування Сайту і надання Користувачеві доступу до його використання. Адміністрація Сайту має право використовувати надану Користувачем інформацію, в тому числі персональні дані, а також передавати її третім особам, з метою забезпечення дотримання вимог чинного законодавства України, захисту прав та інтересів користувачів, Адміністрації Сайту, третіх осіб (в тому числі з метою виявлення, перевірки / розслідування і / або припинення протиправних дій). Розкриття наданої Користувачем інформації може бути вироблено лише відповідно до чинного законодавства України на вимогу суду, правоохоронних органів, а також в інших передбачених законодавством України випадках. Оскільки Адміністрація Сайту здійснює обробку персональних даних Користувача з метою виконання цих Правил, в силу положень законодавства про персональні дані згоду Користувача на обробку його персональних даних не потрібно.

5.9. Вибрані Користувачем логін і пароль є необхідною і достатньою інформацією для доступу Користувача на Сайт. Користувач не має права передавати свої логін і пароль третім особам, несе повну відповідальність за їх збереження, самостійно вибираючи спосіб їх зберігання. Користувач на який він використовує апаратно-програмному забезпеченні може дозволити зберігання логіна і пароля (з використанням файлів cookies) для подальшої автоматичної авторизації на Сайті.

5.10. Якщо Користувачем не доведено протилежне, будь-які дії, вчинені з використанням його логіна і пароля, вважаються досконалими відповідним Користувачем. У разі несанкціонованого доступу до логіну та паролю і / або персональній сторінці Користувача, або розповсюдження логіна і пароля Користувач зобов'язаний негайно повідомити про це Адміністрації Сайту в установленому порядку.

5.11. Після реєстрації Користувач отримує право самостійно в особистих цілях створювати, використовувати і визначати зміст власної персональної сторінки та умови доступу інших користувачів до її змісту, а також отримує можливість доступу і розміщення інформації на персональних сторінках інших користувачів (за умови отримання відповідних прав доступу від їх власників ), використання соціальних віджетів Medergrupatua на сторонніх сайтах без додаткової авторизації. При використанні соціальних віджетів Користувачем стороннім сайтам не надаються дані про логін та пароль Користувача, а також його дані, захищені налаштуваннями приватності.

5.12. Користувач як володар інформації, розміщеної на власній персональній сторінці, усвідомлює, що за винятком випадків, встановлених цими Правилами та чинним законодавством України, Адміністрація Сайту не бере участь у формуванні та використанні змісту та контролі доступу інших користувачів до персональної сторінки Користувача. Розміщуючи інформацію на персональній сторінці, в тому числі свої персональні дані, Користувач усвідомлює і погоджується з тим, що зазначена інформація може бути доступна іншим користувачам мережі Інтернет з урахуванням особливостей архітектури та функціоналу сайту.

5.13. Відносно інформації про себе Користувач має право:

(А) самостійно видаляти раніше розміщену Користувачем інформацію на Сайті;

(Б) самостійно видаляти персональну сторінку Користувача з використанням функціональної можливості «видалити свою сторінку», доступною Користувачеві в розділі «Мої налаштування».

6. Обов'язки Користувача Medergrupatua

6.1. При використанні Сайту Користувач зобов'язаний:

дотримуватися положень чинного законодавства України, цих Правил та інших спеціальних документів Адміністрації Сайту;

надавати при реєстрації достовірні, повні та актуальні дані, стежити за їх актуалізацією;

інформувати Адміністрацію Сайту про несанкціонований доступ до персональної сторінки та / або про несанкціонований доступ та / або використання пароля та логіна Користувача;

не надавати доступ іншим Користувачам до власної персональної сторінки або до окремої що міститься на ній інформації в разі, якщо це може призвести до порушення законодавства України та / або цих Правил, спеціальних документів Адміністрації Сайту;

не розміщувати на персональній сторінці інформацію та об'єкти (включаючи посилання на них), які можуть порушувати права та інтереси інших осіб;

перед розміщенням інформації і об'єктів (включаючи, але не обмежуючись, зображеннями інших осіб, чужими текстами різного змісту,
аудіозаписами та відеофільмами) попередньо оцінювати законність їх розміщення;

зберігати в таємниці і не надавати іншим Користувачам і третім особам стали йому відомі в результаті спілкування з іншими Користувачами та іншого використання Сайту персональні дані (включаючи, але не обмежуючись, домашніми адресами, номерами телефонів, адресами електронної пошти, ICQ, паспортними даними, банківською інформацією ) і інформацію про приватне життя інших користувачів і третіх осіб без отримання відповідного попереднього дозволу останніх;

здійснювати резервне копіювання важливої ​​для Користувача що зберігається на його персональній сторінці інформації.

6.2. У разі наявності сумнівів щодо законності здійснення тих чи інших дій, в тому числі щодо розміщення інформації або надання доступу, Адміністрація Сайту рекомендує утриматися від здійснення останніх.

6.3. Користувачеві при використанні Сайту забороняється:

6.3.1. реєструватися як Користувача від імені або замість іншої особи ( «фальшивий акаунт») або реєструвати групу (об'єднання) осіб або юридична особа в якості Користувача. При цьому, можлива реєстрація від імені та дорученню іншої фізичної особи або юридичної особи за умови отримання необхідних повноважень у порядку і формі, передбачених законодавством України;

6.3.2. вводити користувачів в оману щодо своєї особи, використовуючи логін і пароль іншого зареєстрованого Користувача;

6.3.3. спотворювати відомості про себе, свій вік або свої відносини з іншими особами або організаціями;

6.3.4. завантажувати, зберігати, публікувати, поширювати і надавати доступ або іншим чином використовувати будь-яку інформацію, яка:
(
а) містить погрози, дискредитує, ображає, принижує честь і гідність чи ділову репутацію або порушує недоторканність приватного життя інших користувачів або третіх осіб;

(Б) порушує права неповнолітніх осіб;

(В) є вульгарною або непристойною, містить порнографічні зображення і тексти або сцени сексуального характеру за участю неповнолітніх;

(Г) містить сцени нелюдського поводження з тваринами;

(Д) містить опис засобів і способів суїциду, будь-яке підбурювання до його здійснення;

(Е) пропагує і / або сприяє розпалюванню расової, релігійної, етнічної ненависті або ворожнечі, пропагує фашизм чи ідеологію расової переваги;

(Ж) містить екстремістські матеріали;

(З) пропагує злочинну діяльність або містить поради, інструкції або керівництва по здійсненню злочинних дій;

(І) містить інформацію обмеженого доступу, включаючи, але не обмежуючись, державної та комерційною таємницею, інформацією про приватне життя третіх осіб;

(К) містить рекламу або описує привабливість вживання наркотичних речовин, в тому числі «цифрових наркотиків» (звукових файлів, що впливають на мозок людини за рахунок бінауральних ритмів), інформацію про поширення наркотиків, рецепти їх виготовлення і поради по вживанню;

(Л) носить шахрайський характер;

(М) а також порушує інші права та інтереси громадян і юридичних осіб або вимоги законодавства України.

6.3.5. незаконно завантажувати, зберігати, публікувати, поширювати і надавати доступ або іншим чином використовувати інтелектуальну власність Користувачів і третіх осіб;

6.3.6. здійснювати масові розсилки повідомлень на адресу інших користувачів Сайту без їх згоди;

6.3.7. використовувати програмне забезпечення та здійснювати дії, спрямовані на порушення нормального функціонування Сайту або персональних сторінок користувачів;

6.3.8. завантажувати, зберігати, публікувати, поширювати і надавати доступ або іншим чином використовувати віруси, трояни і інші шкідливі програми;

6.3.9. використовувати без спеціального на те дозволу Адміністрації Сайту автоматизовані скрипти (програми, боти, краулери) для збору інформації на Сайті і / або взаємодії з Сайтом і його функціоналом;

6.3.10. будь-яким способом, в тому числі, але не обмежуючись, шляхом обману, зловживання довірою, злому, намагатися отримати доступ до логіну та паролю іншого Користувача;

6.3.11. здійснювати незаконні збір і обробку персональних даних інших осіб;

6.3.12. здійснювати використання Сайту іншим способом, окрім як через інтерфейс, наданий Адміністрацією Сайту, за винятком випадків, коли такі дії були прямо дозволені Користувачеві відповідно до окремої угоди з Адміністрацією;

6.3.13. відтворювати, дублювати, копіювати, продавати, здійснювати торгові операції і перепродавати доступ до використання Сайту, в тому числі його неактивованих даних і команд, для будь-яких цілей, за винятком випадків, коли такі дії були прямо дозволені Користувачеві відповідно до умов окремої угоди з Адміністрацією;

6.3.14. розміщувати комерційну і політичну рекламу поза спеціальних розділів Сайту, встановлених Адміністрацією Сайту;

6.3.15. розміщувати будь-яку іншу інформацію, яка, на особисту думку Адміністрації, є небажаною, не відповідає цілям створення Сайту, ущемляє інтереси користувачів або з інших причин є небажаною для розміщення на Сайті;

6.3.16. здійснювати самостійно або від імені інших користувачів з використанням функціоналу їх аккаунта, в тому числі шляхом введення в оману або з обіцянкою заохочення, в тому числі з використанням будь-яких програм, автоматизованих скриптів, масові однотипні дії, спрямовані на штучне підвищення показників лічильників Сайту.

6.4. Користувач несе особисту відповідальність за будь-яку інформацію, яку розміщує на Сайті, повідомляє іншим Користувачам, а також за будь-які взаємодії з іншими Користувачами, здійснювані на свій ризик.

6.5. У разі незгоди Користувача з цими Правилами або їх оновленнями, Користувач зобов'язаний відмовитися від використання Сайту, проінформувавши про це Адміністрацію Сайту в установленому порядку.

6.6. Придбання Користувачем права використання неактивованих даних і команд Сайту здійснюється на підставі ліцензійної угоди, текст якого розміщений у вільному доступі в мережі.
Переглядів: 175 | Додав: Sub_Admin | Теги: Правила користування Сайтом Medergr | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar